Unilexa, Geassocieerde notarissen

 

Unilexa

Geassocieerde notarissen

40

Hoe kan men een hoger bod doen?

Er zijn twee voorwaarden te vervullen binnen de vijftien dagen na toewijzing onder opschortende voorwaarde:

  1. Het hoger bod moet bij deurwaardersexploot betekend worden aan de notaris. De oorspronkelijke, voorlopige, koper wordt eveneens door de deurwaarder verwittigd. De tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder is noodzakelijk.
  2. Het bedrag van het hoger bod moet in consignatie (bewaring) worden gegeven bij de notaris op het ogenblik dat men het opbod doet.

    Let wel : deze som blijft eigendom van de opbieder tot aan de toewijzing na opbod.
    Wanneer de opbieder na de toewijzing de koper is, dan geldt het geconsigneerde bedrag als voorschot op de koopsom. Is de opbieder geen koper, dan wordt het geconsigneerde bedrag hem teruggegeven, door de band samen met de deurwaarderskosten voor het betekenen en aanzeggen van het hoger bod.

 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .